Hur vet man om det är Magsjuka eller Matförgiftning?

eugene chystiakov fD7Yf8mGDqY unsplash

Mag-tarmproblem är vanliga och kan orsaka obehag och olägenheter i vår vardag. Två vanliga tillstånd som kan uppstå är magsjuka och matförgiftning. Men hur vet man egentligen om det är magsjuka eller matförgiftning som stör vår mage och tarmsystem?

Magsjuka och matförgiftning är två skilda sjukdomar, även om de delar vissa liknande symptom. Det är viktigt att kunna skilja dem åt för att kunna vidta rätt åtgärder och få rätt behandling. Genom att förstå skillnaderna mellan dessa tillstånd kan vi fatta informerade beslut om vår hälsa och snabbt ta itu med eventuella komplikationer.

I denna artikel kommer vi att utforska de olika aspekterna av magsjuka och matförgiftning för att hjälpa dig att förstå och skilja dem åt. Vi kommer att titta på deras definitioner, symptom, orsaker och behandlingsalternativ. Dessutom kommer vi att diskutera hur man kan avgöra om man lider av magsjuka eller matförgiftning, samt vilka åtgärder man kan vidta för att förebygga dessa sjukdomar.

Vad är magsjuka?

Magsjuka, även känt som gastroenterit, är en vanlig mag-tarmsjukdom som påverkar mage och tarmar. Det är ett samlingsnamn för olika tillstånd som orsakas av inflammation i mag- och tarmkanalen. Här ska vi utforska definitionen av magsjuka och titta närmare på dess symptom, vanliga orsaker och tillgängliga behandlingsalternativ.

Magsjuka kännetecknas av inflammation i mag- och tarmkanalen, vilket leder till en rad obehagliga symptom. De vanligaste symptomen inkluderar:

 1. Illamående och kräkningar: Personer med magsjuka upplever ofta känslor av illamående, vilket kan leda till kräkningar. Detta beror på irritationen i mag- och tarmkanalen.
 2. Diarré: Diarré är ett vanligt symptom på magsjuka. Det innebär frekvent, lös eller vattnig avföring. Diarré uppstår på grund av en ökad rörlighet i tarmarna och inflammation i tarmslemhinnan.
 3. Magkramper: Magsjuka kan åtföljas av smärtsamma magkramper och buksmärtor. Dessa kramper kan vara milda till måttliga och orsakas av inflammation i mag- och tarmkanalen.
 4. Feber: I vissa fall kan magsjuka även åtföljas av en lätt till måttlig feber. Febern beror på att kroppens immunsystem reagerar på den inflammatoriska processen.

Vanliga orsaker till magsjuka

Det finns flera orsaker till magsjuka, och de vanligaste inkluderar:

 1. Virusinfektion: Magsjuka kan ofta orsakas av virusinfektioner, såsom norovirus och rotavirus. Dessa virus sprids vanligtvis genom direktkontakt med smittade personer eller förorenade ytor och livsmedel.
 2. Bakterieinfektion: Vissa bakterier, som Campylobacter, Salmonella och Escherichia coli (E. coli), kan orsaka magsjuka när de intas genom förorenad mat eller vatten.
 3. Parasiter: Vissa parasiter, till exempel Giardia lamblia och Cryptosporidium, kan också orsaka magsjuka hos människor genom förorenat vatten eller livsmedel.

Behandlingsalternativ

Behandlingen av magsjuka fokuserar vanligtvis på att lindra symtomen och främja återhämtning. Väsentliga behandlingsalternativ inkluderar:

 1. Vätskeersättning: Det är viktigt att ersätta vätskor och elektrolyter som förloras genom kräkningar och diarré. Dricka vatten, sportdrycker eller orala rehydreringssalter kan hjälpa till att förhindra uttorkning.
 2. Kostjustering: Under en magsjuka kan en mild och lättsmält kost vara fördelaktig. Att undvika fet, kryddig och fiberrik mat kan hjälpa till att minska magbesvär och underlätta matsmältningen.
 3. Symptomlindring: Läkemedel som antiemetika (mot illamående) och antidiarrémedel kan användas för att lindra obehag och symtom. Det är dock viktigt att rådgöra med en läkare innan man tar några mediciner.

Vad är matförgiftning?

Matförgiftning är en sjukdom som uppstår när vi intar livsmedel som är förorenade med skadliga mikroorganismer, giftiga ämnen eller kemikalier. Detta kan leda till en rad obehagliga symptom och påverka vår mage och tarmar negativt. Låt oss utforska vad matförgiftning är och lära oss mer om dess symptom, vanliga orsaker och tillgängliga behandlingsalternativ.

Matförgiftning uppstår när skadliga ämnen i förorenad mat eller dryck konsumeras och påverkar mag-tarmkanalen. De vanligaste symptomen på matförgiftning inkluderar:

 1. Illamående och kräkningar: Matförgiftning kan utlösa starka känslor av illamående, vilket ofta leder till kräkningar. Kroppen försöker på detta sätt bli av med de skadliga ämnena.
 2. Diarré: Diarré är ett karakteristiskt symptom på matförgiftning. Det innebär frekvent, löst eller vattnig avföring på grund av kroppens försök att eliminera de giftiga ämnena eller mikroorganismerna.
 3. Magsmärtor och kramper: Mag- och buksmärtor är vanliga vid matförgiftning. Smärtan kan vara intensiv och åtföljas av obehagliga kramper på grund av inflammationen i mag-tarmkanalen.
 4. Feber: Vissa typer av matförgiftning kan ge upphov till en feberreaktion i kroppen. Febern är en försvarsmekanism för att bekämpa den infektiösa processen som sker i mag-tarmkanalen.

Vanliga orsaker till matförgiftning

Matförgiftning kan uppstå av olika skäl, inklusive:

 1. Bakteriell kontaminering: Bakterier som Salmonella, Campylobacter, och Staphylococcus aureus kan orsaka matförgiftning när de finns i förorenad mat, särskilt animaliska produkter, opastöriserade mejeriprodukter eller otillräckligt tillagat kött.
 2. Virusinfektion: Vissa virus, som norovirus och hepatit A, kan spridas genom förorenade livsmedel och orsaka matförgiftning.
 3. Toxinproducerande mikroorganismer: Vissa mikroorganismer producerar toxiner som kan orsaka matförgiftning. Till exempel kan Clostridium botulinum bilda botulinumtoxin, vilket är extremt giftigt och kan finnas i konserverad mat som är dåligt behandlad.

Behandlingsalternativ

Behandlingen av matförgiftning syftar till att lindra symtomen och bekämpa infektionen eller toxinet. Här är några vanliga behandlingsalternativ:

 1. Vätskeersättning: Det är viktigt att ersätta förlorade vätskor och elektrolyter genom att dricka mycket vatten, rehydreringssalter eller elektrolytdrycker för att motverka uttorkning.
 2. Vila och återhämtning: Kroppen behöver tid att bekämpa infektionen eller eliminera toxinet. Vila och ge kroppen tillräckligt med tid för återhämtning.
 3. Symptomlindring: Vissa läkemedel, såsom antiemetika (mot illamående) och antidiarrémedel, kan användas för att lindra obehag och symtom. Rådgör dock alltid med en läkare innan du tar några mediciner.

Skillnaderna mellan magsjuka och matförgiftning

Att kunna skilja mellan magsjuka och matförgiftning är viktigt för att förstå de underliggande orsakerna till våra mag-tarmsymptom och vidta lämpliga åtgärder för behandling och återhämtning. Här ska vi undersöka skillnaderna mellan magsjuka och matförgiftning genom att titta närmare på deras ursprung och smittvägar, symptom och varaktighet, samt diagnostik och medicinsk intervention.

Ursprung och smittvägar

 1. Magsjuka: Magsjuka kan orsakas av virus, såsom norovirus och rotavirus, eller bakterier som Clostridium difficile. De sprids vanligtvis via direktkontakt med smittade personer, förorenade ytor eller genom att inta förorenat vatten eller mat.
 2. Matförgiftning: Matförgiftning uppstår vanligtvis när vi intar förorenad mat eller dryck som innehåller skadliga mikroorganismer (till exempel bakterier eller virus), toxinproducerande mikroorganismer eller giftiga kemikalier. Förorenade livsmedel kan vara rått eller otillräckligt tillagat kött, opastöriserade mejeriprodukter eller förorenade grönsaker.

Symptom och varaktighet

 1. Magsjuka: Typiska symptom på magsjuka inkluderar illamående, kräkningar, diarré och magkramper. Symptomen varar vanligtvis i 1-3 dagar och förbättras gradvis.
 2. Matförgiftning: Vid matförgiftning kan symtomen variera beroende på vilket skadligt ämne eller mikroorganism som är involverad. Vanliga symptom inkluderar illamående, kräkningar, diarré och magkramper. Varaktigheten av symtomen kan variera från några timmar till flera dagar beroende på orsaken till förgiftningen.

Diagnos och medicinsk intervention

 1. Magsjuka: Diagnosen magsjuka görs oftast baserat på de kliniska symptomen och patientens sjukdomshistoria. I de flesta fall löser sig magsjuka spontant utan behov av specifik medicinsk intervention. Behandlingen fokuserar främst på att lindra symtom och undvika uttorkning genom vätskeersättning och kostjustering.
 2. Matförgiftning: Vid misstänkt matförgiftning kan läkare använda kliniska bedömningar, patientens sjukdomshistoria och laboratorietester för att fastställa orsaken till förgiftningen. I vissa fall kan läkare ordinera läkemedel för att lindra symtom och behandla eventuella komplikationer. Vätskeersättning och vila kan också rekommenderas för att underlätta återhämtning.

Hur man avgör om det är magsjuka eller matförgiftning

Att kunna skilja mellan magsjuka och matförgiftning kan vara utmanande, eftersom symptomen kan vara liknande. Men det finns några steg du kan ta för att avgöra om du lider av magsjuka eller matförgiftning. Här är några sätt att göra den bedömningen:

Självbedömning av symptom

 1. Observera tidpunkten för symptom: Försök att tänka tillbaka och identifiera när symptomen först började. Om flera personer i din närhet eller om du delade en måltid med andra och de också uppvisar liknande symptom, kan det tyda på matförgiftning.
 2. Granska födointag: Fundera över vad du åt under de senaste 24-48 timmarna innan symptomen började. Om du misstänker att en viss mat eller dryck kan vara ansvarig för symptomen, kan det peka mot matförgiftning.
 3. Observera symtomens karaktär: Ta hänsyn till symtomens specifika egenskaper. Till exempel kan matförgiftning ofta leda till snabbt påträngande symtom, medan magsjuka kan ha en gradvis start. Kräkningar och diarré kan vara vanligt förekommande vid både magsjuka och matförgiftning, men varaktigheten och intensiteten kan skilja sig åt.

Rådfråga en läkare eller vårdpersonal

Kontakta vården: Om du är osäker eller om symptomen är allvarliga och långvariga, är det bäst att kontakta en läkare eller annan vårdpersonal. De kan utvärdera dina symtom, ställa frågor om din sjukdomshistoria och ge en mer exakt bedömning av om det är magsjuka eller matförgiftning.

Diagnostiska tester och analyser

 1. Medicinsk undersökning: En läkare kan genomföra en fysisk undersökning för att bedöma dina symptom och söka efter tecken på infektion eller inflammation i mag-tarmkanalen.
 2. Laboratorietester: Vid behov kan läkaren beställa laboratorietester, såsom avföringsprov eller blodprov, för att identifiera förekomsten av skadliga mikroorganismer eller tecken på inflammation.

Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för både magsjuka och matförgiftning är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder och följa goda hygienrutiner. Här är några rekommendationer för att förebygga dessa sjukdomar:

God handhygien

 1. Tvätta händerna: Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder innan du hanterar mat, efter att ha använt toaletten, efter att ha rört vid smutsiga ytor eller djur och före måltider. Detta hjälper till att minska risken för att överföra skadliga mikroorganismer till maten eller till din egen kropp.
 2. Använd handdesinfektionsmedel: Om tvål och vatten inte är tillgängligt kan du använda ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel för att rengöra händerna. Se till att gnida in det noggrant på alla ytor av händerna tills det är torrt.

Rätt hantering av livsmedel

 1. Tillagningstemperaturer: Se till att livsmedel, särskilt kött, kyckling, fisk och äggprodukter, tillagas tillräckligt för att döda eventuella skadliga mikroorganismer. Använd en kökstermometer för att kontrollera att de uppnår rekommenderade interna temperaturer.
 2. Undvik korskontaminering: Håll råa livsmedel separerade från redan tillagad mat för att undvika att skadliga mikroorganismer sprids. Använd olika skärbrädor, knivar och köksredskap för råa och tillagade livsmedel.
 3. Förvara mat rätt: Kyl eller frys råvaror och färdiglagade matvaror vid rätt temperaturer för att förhindra att skadliga mikroorganismer förökar sig. Håll kylskåpet under 4°C och frysen vid eller under -18°C.

Förhindra spridning av smitta

 1. Stanna hemma vid sjukdom: Om du själv eller någon i din närhet har magsjuka eller matförgiftningssymptom, undvik att tillaga mat eller hantera livsmedel för att minska risken för smittspridning.
 2. Rengör ytor och köksredskap: Håll köksytor, skärbrädor och köksredskap rena genom att tvätta dem noggrant med varmt vatten och diskmedel efter användning för att undvika korskontaminering.
 3. Vattenkvalitet: Var försiktig med vattenkvaliteten, särskilt när du reser. Drick bara rent och säkert vatten och undvik att dricka obehandlat vatten från okända källor.

När man ska söka medicinsk hjälp

Att veta när det är lämpligt att söka medicinsk hjälp är viktigt för att säkerställa korrekt diagnos och behandling. Här är några riktlinjer för när du bör överväga att söka medicinsk hjälp vid misstänkt magsjuka eller matförgiftning:

Allvarliga symptom och komplikationer

 1. Svår uttorkning: Om du upplever kraftig och ihållande kräkningar eller diarré som leder till uttorkning, som kännetecknas av extrem törst, torr mun, mörk urin eller yrsel, bör du söka medicinsk hjälp omedelbart.
 2. Blod i avföringen: Om du märker blod eller svart avföring kan det vara ett tecken på en allvarligare underliggande orsak, och det är viktigt att få en medicinsk bedömning.
 3. Kraftiga buksmärtor: Om du upplever svåra och ihållande buksmärtor som inte förbättras eller blir värre över tid, bör du söka medicinsk hjälp för att utesluta eventuella allvarligare tillstånd.

Riskgrupper och särskilda fall

 1. Spädbarn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar: Dessa grupper kan vara mer mottagliga för komplikationer vid magsjuka eller matförgiftning. Om en spädbarn, en äldre person eller någon med nedsatt immunförsvar uppvisar symtom, bör medicinsk hjälp sökas för att få rätt bedömning och vård.
 2. Långvariga eller återkommande symtom: Om dina symtom inte förbättras inom några dagar eller om de återkommer regelbundet, kan det vara klokt att kontakta en läkare för en utvärdering och vidare medicinsk intervention.
 3. Svårigheter att äta eller dricka: Om du har svårt att hålla nere mat eller vätska under en längre period, eller om du inte kan få i dig tillräckligt med näring och vätska, bör du söka medicinsk hjälp.

Slutsats

Att kunna skilja mellan magsjuka och matförgiftning är avgörande för att förstå våra symtom och vidta rätt åtgärder för behandling och förebyggande. Genom att granska skillnaderna mellan dessa tillstånd har vi fått insikt i deras definitioner, symptom, orsaker och behandlingsalternativ. Vi har också utforskat hur man kan avgöra om det är magsjuka eller matförgiftning genom självbedömning, konsultation med en läkare och eventuella diagnostiska tester.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individs upplevelse kan vara unik och att det bästa tillvägagångssättet är att följa din egen kropps signaler och rådgöra med medicinsk expertis vid behov. Genom att följa god handhygien, hantera livsmedel på rätt sätt och undvika smittspridning kan vi också minska risken för både magsjuka och matförgiftning.

Slutligen betonar vi vikten av att söka medicinsk hjälp vid allvarliga symtom, komplikationer, eller om du tillhör riskgrupper som spädbarn, äldre eller personer med nedsatt immunförsvar. Det är alltid klokt att ta hänsyn till din egen hälsa och välbefinnande och att vara proaktiv i att få rätt diagnos och vård när det behövs.

By Anvandbarhet

Välkommen till Anvandbarhet.se! Vi är din pålitliga resurs för information om ekonomi, aktiviteter & hobbies, hälsa, karriär & livsstil, mat & kök, matematik, rengöring & städning och teknik. Vi strävar efter att ge dig användbar och optimerad information inom dessa ämnesområden för att hjälpa dig att förbättra och förenkla olika aspekter av ditt liv.

Lämna ett svar

Du kanske också gillar dessa artiklar

 • Hur man Använder en Tvättmaskin – Komplett Guide

 • Hur kan man Förebygga Näthinneavlossning?

 • Hur vet man om man har Diskbråck eller Ryggskott?

 • Hur vet man om man har Löss eller Mjäll?